Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Generalni direktor Puno radno vreme

na IZOLIR A.D u Zrenjanin (Poslato na 19-02-2019)

IZOLIR A.D. Zrenjanin

POTREBNI USLOVI KOJE KANDIDAT MORA DA ISPUNJAVA:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu kandidati moraju ispunjavati sledeće posebne uslove:

POZNAVANJE DELATNOSTI I proizvodnog PROGRAMA DRUŠTVA

najmanje visoka stručna sprema, VII stepen, završen fakultet mašinskog, ekonomskog, građevinskog smera ili posedovanje zvanja menadžera

NAPREDNO aktivno znanje jednog svetskog jezika;

najmanje pet godina radnog iskustva u proizvodnom sektoru na rukovodećim funkcijama

iskazane organizacijske i rukovodeće sposobnosti potvrđene u prethodnom radu;

državljanstvo republike Srbije

Vozačka dozvola ,,B” kategorije

napredno poznavanje rada na računaru

ZADACI I ODGOVORNOSTI

sposobnost organizacije i realizacije posla u uslovima zadatih rokova

organizacija, koordiniranje i rukovođenje procesom rada i poslovanja u svim aspektima poslovanja

odgovornost za zakonitost rada i poslovanja svih organizacionih jedinica u okviru firme u skladu sa važećim zakonima, standardima, propisima i internim aktima firme

redovno praćenje i izveštavanje

dnevna operativnost

izražena komunikativnost sa ljudima i spremnost na timski rad

analitičnost, sistematičnost, samostalnost i preciznost

visoko razvijena sposobnost planiranja i organizacije

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz biografiju (CV), kandidati trebaju priložiti sedeću dokumentaciju:

- Plan i program poslovanja

- dokaz o stručnoj spremi, fakultetska diploma;

- dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim funkcijama najmanje 5 godina;

- uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci;

- uverenje da nije osuđivan i da se protiv kandidata ne void krivični postupak

- ličnu kartu na kojoj se vidi mesto prebivališta

IZABRANOM KANDIDATU BIĆE OBEZBEĐENO

- Privremeni smeštaj u Zrenjaninu

- Auto za korišćenje službene svrhe

- Uslovi nagrađivanja biće prema rezultatima

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 5,2,2019-28,2,2019 godine. Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon isteka roka, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti:

1. poštom ili lično na adresu: AD IZOLIR ZRENJANIN, Novosadski put bb, 23000 Zrenjanin

2. e-mail: office@izolir.rs

Rok za dostavljanje prijava je
28.02.2019.Pregledano: 752 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters