Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Defektolog Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBRALNU PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJU u Beograd (Poslato na 13-03-2019)

SPECIJALNA BOLNICA ZA
CEREBRALNU PARALIZU I
RAZVOJNU NEUROLOGIJU
11000 Beograd, Sokobanjska 17a
tel. 2667-755

Defektolog
na određeno vreme po osnovu zamene privremeno odsutnog radnika, probni rad 3 meseca

USLOVI: defektološki fakultet, smer somatoped; potrebno radno iskustvo 12 meseci u ustanovama zdravstvene zaštite sekundarnog ili tercijalnog nivoa.

OSTALO: Kandidati su obavezni da dostave pisanu prijavu na oglas sa kraćom biografijom. Uz biografiju se podnose fotokopije: diploma o završenoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o radnom iskustvu (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.). Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove na koje se prima i potvrdu da se protiv lica ne vodi sudski postupak, kao i potvrdu o neosuđivanosti. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave sa potpunom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd, Sokobanjska 17a - Pravna služba. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBRALNU PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJU


Pregledano: 146 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters