Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Psihijatrija Puno radno vreme

na FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA u Kragujevac (Poslato na 27-03-2019)

FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA
34000 Kragujevac, Svetozara Markovića 69
tel. 034/306-800

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Psihijatrija
na određeno vreme 1 godina

USLOVI: završen medicinski fakultet sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8, upisane doktorske akademske studije.

OSTALO: uslovi utvrđeni odgovarajućim odredbama Zakona o visokom obrazovanju (“Sl.glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Univerziteta u Kragujevcu i Statutom Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Uz prijavu na konkurs dostaviti: biografiju, potvrdu o upisanim doktorskim studijama u tekućoj školskoj godini, overene fotokopije diploma, spisak stručnih i naučnih publikacija i po jedan primerak tih publikacija, u skladu sa uputstvom koje se nalazi na stranici Fakulteta – http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Svu konkursnu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, svi kandidati su u obavezi da dostave i u elektronskoj formi (na kompakt disku – CD). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja.Skoro postavljeni poslovi FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA


Pregledano: 778 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters