Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Andragoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA ZA OBRAZOVANjE ODRASLIH U VRANjU u Vranje (Poslato na 27-03-2019)

OSNOVNA ŠKOLA ZA
OBRAZOVANjE ODRASLIH U VRANjU
17500 Vranje, Kneza Miloša 26
tel. 017/427-770

Andragoški asistent
na određeno vreme do 31.08.2019. godine

USLOVI: najmanje IV stepen stručne spreme, položena obuka iz integralnog programa obuke za ostvarivanje funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, da je kandidat državljanin RS, da ima fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima i da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena čl. 159 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Uz prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva kandidati dostavljaju: original ili fotokopiju diplome o stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o neosuđivanosti. Uverenje o psihičkoj sposobnosti za rad sa decom, dostavlja kandidat koji bude izabran. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu škole.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA ZA OBRAZOVANjE ODRASLIH U VRANjU


Pregledano: 1472 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters