Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Softver inženjer Puno radno vreme

na Apoteka "Beograd" u Beograd (Poslato na 02-04-2019)

Apoteka “Beograd”, Beograd

TEKST KONKURSA:

Na osnovu člana 23. Statuta Apoteke “Beograd”, čl. 7-9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajna i jedinica lokalne samouprava tj. Odluke o primeni Posebnog kolektivnog ugovora na sve poslodavce koji obavljaju zdravstvenu delatnost (Sl. glasnik RS br. 42/2010), i Odluke direktora br. 1087 od 27.03.2019. godine

KOMISIJA APOTEKEBEOGRAD

ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA IZBORA KANDIDA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA ODREĐENO VREME

raspisuje

JAVNI KONKURS za prijem kandidata na radno mesto:

1. Softver inženjer – Završene akademske studije iz oblasti elektrotehnike, FON, prirodno matematičke nauke u obimu od najmanje 240 ESPB po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godina ili završene osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine –1 izvršilac.

Uslovi:

- Poznavnje C#, SQL, NET tehnologija;

- Znanje engleskog jezika;

- Poželjno isksutvo na održavanju i razvoju desktop. net aplikacije, sa održavanjem i razvojem Web aplikacije, iskustvo sa SQL-om (kompleksni objedinjeni upiti, skripte i stored procdure), iskustvo u administraciji baza podataka (posebno podešavanje performansi), iskustvo u kreiranju izveštaja, web programiranju, sistemskoj i poslovnoj inteligenciji.

Opis poslova:

- Održavanje, razvoj i testiranje postojećih desktopaplikacija;

- Održavanje baza podataka;

- Programiranje migracija baza podataka i integracija između različitih izvora podataka;

- Dizajn, razvoj i testiranje SQL Server stored pocedura, izveštaj i funkcija;

- Saradnja sa softverskim timom u okviru naše kompanije;

- Saradnja sa spoljnim timom i krajnjim korisnicima;

- Radi na realizaciji novih modula IS;

- Odgovoran je za rad postojećih modula;

- Kontroliše pravilno funkcionisanje softvera.

II

Dokumentacija potrebna za prijavu:

Prijava na konkurs
CV (radna biografija) sa kontakt telefonom, e-mail-om ili adresom
Fotokopija lične karte ili očitana lična karta
Diploma o završenoj školi (overna fotokopija)
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overna forokopija)
Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overna fotokopija)
Uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da nije protiv kandidata pokrenuta istraga ili prethodni postupak
Uverenje MUP-a da se kandidat ne vodi u kaznenoj evidenciji, tj. da nije osuđivan
Dokaz o prethodnom radnom iskustvu
Dokumenta pod stavkama 5, 6, 7 i 8 ne smeju biti starija od 6 meseci.

III

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Prijave slati u zatvorenoj koverti (sa naznakom: “za konkurs”), na adresu:

APOTEKABEOGRAD” Ul. Bojanska broj 16/IV – Beograd


Skoro postavljeni poslovi Apoteka "Beograd"


Pregledano: 469 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters