Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Lekar spec. fizikalne medicine i rehabilitacije Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica u Ivanjica (Poslato na 09-04-2019)

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vreme 2 (dva) lekara spec. fizikalne medicine i rehabilitacije I Oglašava se prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 6 (šest) meseci sa punim radnim vremenom za radno mesto: – lekar spec. fizikalne medicine i rehabilitacije – 2 (dva) izvršioca II Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su: – završen Medicinski fakultet ( Spec.fizikalne medicine i rehabilitacije), – položen stručni ispit, – najmanje 6 meseci radnog iskustva u zvanju – lekar spec. fizikalne medicine i rehabilitacije. III Uz prijavu se podnose sledeća dokumenta: – overena fotokopija diplome o završenom medicinskom fakultetu – spec.fizikalne medicine i rehabilitacije, – prijava na oglas sa kratkom biografijom, – overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu. IV Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija i provere znanja ukoliko je to važno za donošenje odluke o prijemu. V Oglas objaviti na veb stranicama Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva zdravlja i Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica. Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja oglasa na veb strani Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se mogu poslati poštom na adresu Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica, 13. septembar br. 78 ili dostaviti lično u Specijalnoj bolnica za rehabilitaciju Ivanjica na istu adresu, u periodu od 7,00 do 15,00 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. VI Odluka o izboru kandidata biće doneta najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na veb stranici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica.

Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.
Kontakt telefon: 032/661-305.

Rok za dostavljanje prijava je
19.04.2019.Skoro postavljeni poslovi Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica


Pregledano: 1001 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters