Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra-tehničar, opšti smer Puno radno vreme

na SLUŽBA ZA UROLOGIJU OJ OPŠTA BOLNICA ZDRAVSTVENOG CENTRA VRANjE u Vranje (Poslato na 15-04-2019)

SLUŽBA ZA UROLOGIJU OJ OPŠTA BOLNICA ZDRAVSTVENOG CENTRA VRANjE

Radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka na rad sa bolovanja;

Opis poslova: Prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Zdravstvenog centra Vranje član 23.tačka 3.14. Sekundarna zdravstvena zaštita.

Zainteresovani kandidati podnose :

· CV;

· overenu fotokopiju diplome;

· overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;

· fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime)

- overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik odgovarajuće Komore;

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Oglas će biti obajvljen na web stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije i oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Vranje.

Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za oglas broj 6” na adresu :

Zdravstveni centar Vranje

Ulica: Jovana Jankovića Lunge br.1 17500 Vranje

Rok za dostavljanje prijava je 23.04.2019.Pregledano: 1349 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters