Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehničar za IT podršku Puno radno vreme

na PRIVREDNI SUD U SUBOTICI u Subotica (Poslato na 25-04-2019)

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI
24000 Subotica, Senćanski put 1

Tehničar za IT podršku
na određeno vreme 6 meseci

USLOVI: srednja stručna sprema tehničkog smera u trajanju od 4 godine, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za rad na ovom radnom mestu. Zvanje: referent. Kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit će biti dužni da ga polože u roku od 1 godine od dana stupanja na radno mesto. U izbornom postupku Konkursna komisija će ocenjivati u direktnom razgovoru i na osnovu zadataka sledeće kompetencije kandidata: ponašajne kompetencije - upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata rada, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet. Opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije, poslovna komunikacija i digitalna pismenost. Posebne funkcionalne kompetencije radnog mesta su: prva oblast rada: informatički poslovi, poznavanje metoda i tehnika prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka, poznavanje sistema deljenja resursa, poznavanje Office paketa i internet tehnologije, održavanje hardvera, posedovanje znanja iz oblasti informacione bezbednosti. Druga oblast rada: informatički poslovi u pravosuđu, znanje i veštine za obuku zaposlenih za rad sa poslovnim softverom za upravljanje predmetima, poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju rada suda, znanje engleskog jezika - B1.

OSTALO: Kandidati su dužni da uz prijavu prilože sledeće dokaze, u originalu ili overene fotokopije: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko ga poseduju), uverenje o položenom ispitu B1 za znanje engleskog jezika i druge dokaze o ispunjavanju propisanih uslova za rad na radnom mestu na koje se kandidat prijavljuje (sertifikati) - bliže označene u obrascu prijave koji čini sastavni deo ovog konkursa. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto na kome radi. Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku vršiće se nakon što konkursna komisija sastavi spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak. Za zaposlene koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu obavezan je probni rad. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je administrativno-tehnički sekretar Suda, a obaveštenja se mogu dobiti svakog radnog dana neposredno u prostorijama Sudske uprave u Subotici - Senćanski put 1, u kancelariji broj 176 ili putem telefona broj: 024/524-861. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave oglasa u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje - na obrascu koji se može preuzeti kod Privrednog suda u Subotici na gorenavedenoj adresi. Napomena: obrazac „Prijava na konkurs u državnom organu” koji je učesnik konkursa dužan da lično popuni, može se podići u kancelariji 176 - 2. sprat Privrednog suda u Subotici.


Pregledano: 747 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters