Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Farmaceutski tehničar Puno radno vreme

na APOTEKA SMEDEREVO u Smederevo (Poslato na 25-04-2019)

APOTEKA SMEDEREVO
11300 Smederevo
Nosilaca Albanske spomenice 5
tel. 026/ 641-070

Farmaceutski tehničar
na određeno vreme, zamena zaposlene koja se nalazi na bolovanju, za rad u apotekarskoj jedinici „Lipe selo“

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove: završena srednja farmaceutska škola, IV stepen srednje stručne spreme, položen stručni ispit. Dokumentacija koju kandidati treba da prilože uz prijavu: CV - biografiju, diploma o završenoj srednjoj školi (overena fotokopija), uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija), fotokopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja oglasa), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja oglasa). Kandidati se primaju u radni odnos sa punim radnim vremenom, na određeno vreme, po osnovu zamene zaposlene koja se nalazi na bolovanju, za rad u Apotekarskoj jedinici „Lipe selo“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija. Odluka o izboru će biti objavljena na sajtu ZU Apoteka „Smederevo“: www.apotekasmederevo.co.rs. Osoba za kontakt: Jelena Kojić, tel. 026/641-070. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi APOTEKA SMEDEREVO


Pregledano: 821 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters