Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Fizioterapeutski tehničar Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za rehabilitaciju "GAMZIGRAD" u Zaječar (Poslato na 25-04-2019)

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “GAMZIGRAD”, Zaječar

Na osnovu čl. 7, 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Rapublika Srbija (Sl. glasnik RS 36/10, 42/10, 46/13,1/15 i 106/18), odluke V.D. direktora Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Gamzigrad” u Zaječaru, Gamzigradska Banja, br. 1355 od 24.04.2019. godine i date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Zaključkom 51 broj 112-01-1436/2018-02 od 17. decembra 2018. godine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“ u Zaječaru, Gamzigradska Banja

RASPISUJE OGLAS

Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom:

1. fizioterapeutski tehničar – 1 izvršilac,

1. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR:

Opis poslova:

- u oblasti termoterapije radi parafinoterapiju; u oblasti hidroterapije sprovodi hidrotermičke i hidrokinetičke procedure; sprovodi krioterapiju; u oblasti elektroterapije sprovodi: galvanoterapiju – klasičnu galvanizaciju, hidrogalvanske procedure (četvoroćelične kupke, galvanska kada), elektroforezu lekova, faradizaciju, dijadinamične struje, interferentne struje, dugotalasnu terapiju, mikrotalasnu dijatermiju, transkutanu elektronervnu stimulaciju, darsonvalizaciju; sprovodi sonoterapiju; sprovodi fototerapiju (infracrveni zraci, ultraljubičasti zraci); sprovodi magnetoterapiju; u oblasti mehanoterapije radi ručnu masažu, KDFT (limfnu drenažu), masažu potkožnog vezivnog tkiva (masaža refleksnih zona), vaskularnu masažu, podvodnu masažu po dobijenim parametrima, vibracionu masažu i vakum masažu; vrši antropometrijska merenja; obučava pacijente za transfer (postelja-kolica, habard kada-bazen-strunjača); sprovodi kinezi terapiju samo pod nadzorom višeg, odnosno strukovnog terapeuta; vodi propisanu dokumentaciju i evidenciju i daje potrebne izveštaje; u svom radu koristi standardnu opremu; obavlja i druge poslove iz svoje struke i zanimanja, kao i druge poslove po naloguodgovornog terapeuta za pokretne i ambulantne pacijente i glavnog terapeuta Specijalne bolnice, kojima i odgovara za svoj rad. Prostor i uslovi rada: radi u zatvorenom prostoru gde su uslovi rada često nepovoljni zbog isparavanja, grejanja, zračenja, prašine, buke, stalne psihičke napetosti i kontrole pacijenata i opreme uz povećan psihofizički napor i povećanu opasnost od infekcije i alergije.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Uslovi: završena medicinska škola; IV stepen stručne spreme; smer fizopterapeutskih tehničara, položen stručni ispit, posedovanje licence Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbijeili Rešenja o upisu u imenik Komore, radno iskustvo najmanje 6meseci na poslovima fizioterapeutskog tehničara.

Rok za prijavu kandidata je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno do 09.05.2019. godine.

Treba dostaviti:

– prijavu – kratku radnu biografiju – diplomu Medicinske škole (overena fotokopija) – uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija) – licenca Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije ili Rešenje o upisu u imenik Komore (overena fotokopija) – dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice, ugovor o radu ili drugi dokaz o radnom angažovanju na navedenim poslovima) – izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) Prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova kandidati mogu dostaviti do 09.05.2019. godine na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Gamzigrad”, 19228 Gamzigradska Banja, Banjski trg 12 ili lično na istoj adresi u kancelariji br. 8 sa naznakom: “Po oglasu za zapošljavanje”. Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 786 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters