Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Urednik programa Puno radno vreme

na CENTAR ZA KULTURU BRUS u Brus (Poslato na 15-05-2019)

CENTAR ZA KULTURU BRUS
37220 Brus, Bratislave Petrović 15
tel. 037/825-254

Urednik programa

USLOVI: visoko obrazovanje, na studijama (osnovne akademske/specijal. strukovne studije) u obimu od najmanje 240ESPB, po propisu koje uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. okobra 2017., na studijama od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005. do 07.10.2017., na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005., znanje rada na računaru, znanje stranog jezika, najmanje tri godine radnog iskustva.

OSTALO: potrebna dokumentacija: izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu RS (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci), diploma o stečenom obrazovanju (original ili overena fotokopija), uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci), lična i radna biografija. Dokumentaciju slati na gorenavedenu adresu.


Pregledano: 105 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters