Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viša medicinska sestra Puno radno vreme

na Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu u Beograd (Poslato na 20-05-2019)

Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd

Preševska 35, Beograd-Zvezdara

E-majl aresa: pulmodir@yahoo.com

Broj telefona i lice za kontakt: +381113811823, Snežana Radović

Uz prijavu na oglas kandidat prilaže sleeću dokumentaciju (u originalu ili overene fotokopije):

-Dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi;
-Kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
-izvod iz matične knjige rođenih;
-Uverenje o državljanstvu.

Rok za dostavu prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti na adresu: Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, ul. Preševska 35, 11000 Beograd, svakog radnog dana od 07-15,00 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Rok za dostavljanje prijava je
27.05.2019.


Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu


Pregledano: 529 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters