Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra-tehničar Puno radno vreme

na Klinički centar Vojvodine u Novi Sad (Poslato na 27-05-2019)

Klinički centar Vojvodine , Novi Sad

Oglašava se potreba zaprijemom u radni odnos na neodređeno vreme, za rad sa punim radnim vremenom, na poslovima:

1. Medicinska sestra-tehničar – 11 izvršioca;

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:

- odgovarajuće obrazovanje, i to :

1. za medicinsku sestru-tehničara – srednje obrazovanje iz oblasti medicine, obrazovni profil – medicinska sestra-tehničar;

- položen stručni ispit;

- odgovarajuća licenca;

- radno iskustvo u struci, za medicinsku sestru-tehničara najmanje 6 meseci (računajući i pripravnički staž radi polaganja stručnog ispita).

Zainteresovani kandidati podnose:

- molbu za prijem i biografiju (obavezno navesti adresu elektronske pošte za kontakt),

- fotokopiju diplome o završenoj školi,

- fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

- fotokopiju licence ili potvrde da je podnet zahtev za izdavanje licence,

- potvrda poslodavca o prethodnom radnom iskustvu;

- fotokopiju lične karte, odnosno očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana)

Rok za podnošenje prijave je8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave se podnose na pisarnicu Kliničkog centra Vojvodine ili poštom na adresu: Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova br.1, sa naznakom „Na oglas za zasnivanje radnog odnosa“.

Odluka o izboru kandidata biće doneta na osnovu rang liste, nakon provere ispunjenosti uslova konkursa i bodovanja, primenom sledećih kriterijuma:

1. kriterijum – test znanja – 40 bodova;

2. kriterijum – intervju – 50 bodova;

3. kriterijum – radno iskustvo u struci – 10 bodova, 6 meseci – 3 boda; preko 6 meseci do 2 godine – 6 bodova; preko 2 godine – 10 bodova).

Kandidat koji na testu ostvari manje od 30 bodova neće se pozivati na intervju, osim ukoliko navedeni kriterijum ne ispuni dovoljan broj kandidata.

Pozivanje kandidata na intervju vršiće se putem elektronske pošte.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost će imati kandidat koji je prethodno radno iskustvo ostvario u Kliničkom centru Vojvodine.

Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i objavljena na internet stranici Kliničkog centra Vojvodine (www.kcv.rs), kao i na oglasnoj tabli Odseka za kadrovske poslove Kliničkog centra Vojvodine.

Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da, pre zasnivanja radnog odnosa dostave overene fotokopije traženih dokumenata.

Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Rok važenja
04.06.2019.


Skoro postavljeni poslovi Klinički centar Vojvodine


Pregledano: 741 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters