Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANjA KANjIŽA“ u Kanjiža (Poslato na 06-06-2019)

SPECIJALNA BOLNICA
ZA REHABILITACIJU
„BANjA KANjIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge
za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja za upravljanje smeštajnim kapacitetima

Opis radnog mesta: obavlja poslove spremanja i održavanja kompletne higijene soba, holova, prostorija u prizemlju, garderobe, kancelarija, toaleta, stepeništa, poslovnih prostorija, uslužno-prodajnih prostorija, sportske hale, bazena i kompletne rehabilitacije u celoj ustanovi. Namešta krevete, čisti sobu i sav nameštaj u sobi. Svakodnevno više puta iznosi otpadne materije. Skupljene odpatke obavezna je staviti u kante za smeće koje se nalaze u smetlarniku.Svakodnevno čisti i održava ceo krug smeštajnih objekata i drugih prostorija. Prilikom svog rada pridržava se uputstva i pravilno koristi sredstva HTZ zaštite. Odgovorna je za higijenski i estetski izgled svih prostorija. Povremeno vrši generalno spremanje svih podova, sanitarnih čvorova, kupatila, pranje prozora, tepisona i sl. Pažljivo rukuje vešom, drugim sredstvima i stvarima gostiju. Na zahtev gostiju odnosi i donosi gostinski veš u krojačnicu i vešeraj, a njegovu primopredaju vrši na osnovu pismenog reversa. Prijavljuje nadzornici štetu ako je gost pričinio boravkom u sobi. Dužna je da sve nađene stvari u sobi preda nadzornici spremačica. Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara nadzornici spremačica.

USLOVI: osnovno obrazovanje. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas, kratku biografiju, fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, fotokopiju lične karte, dokaz o vakcinalnom statusu iz doma zdravlja za lica rođena posle 1971. godine. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12.00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, Odeljenje za pravne i opšte poslove, 24420 Kanjiža, Narodni park bb, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove spremačice prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge“.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANjA KANjIŽA“


Pregledano: 944 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters