Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD u Bajina Bašta (Poslato na 06-06-2019)

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
31250 Bajina Bašta, Rajka Tadića 2
tel. 031/869-023

Direktor
na period od četiri godine

USLOVI: za direktora može biti imenovano lice (državljanin Republike Srbije) koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom ispunjava i sledeće posebne uslove: da je steklo visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije,specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i odgovarajući akademski, odnosno stručni naziv utvrđen u oblasti pravnih, ekonomskih, psiholoških, pedagoških i andragoških i socioloških nauka, odnosno stručni naziv diplomirani socijalni radnik. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, da poseduje: organizacione, komunikacione, menadžerske veštine, veštine prezentacije, poznavanje stranog jezika, znanje na računaru. Kandidat za direktora uz propisanu konkursnu dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uslove iz prethodnog stava podnosi program rada za mandatni period za koji se vrši izbor. Program rada razmatra Upravni odbor u postupku davanja mišljenja za imenovanje direktora. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi CENTAR ZA SOCIJALNI RAD


Pregledano: 1225 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters