Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAHULjICE“ u Brus (Poslato na 19-06-2019)

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„PAHULjICE“
37220 Brus, Josifa Pančića bb
tel/faks: 037/826-527

Spremačica
na određeno vreme preko 60 dana, radi zamene odsutnog zaposlenog

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da imaju odgovarajuće obrazovanje, tj. osnovno obrazovanje. Uz prijavu dostaviti overene prepise i to: svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, uverenje tj. potvrdu o neosuđivanosti (da nije starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (da nije starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad kandidat pribavlja pre zaključivanja ugovora o radu. Kandidati koji su izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu radne sposobnosti u NSZ Kruševac. Uz prijavni formular koji se preuzima na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kandidati dostavljaju dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, lično ili na gore navedenu adresu, sa nazivom „Za konkurs”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAHULjICE“


Pregledano: 1024 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters