Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

2

Aplikacija

Knjigovođa Puno radno vreme

na Ćosić podovi doo Šabac u Šabac (Poslato na 28-06-2019)

- vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije koja je predmet obrade, odnosno knjiženja; – kontira i knjiži raspoloživu dokumentaciju prema važećem Kontnom okviru i sadržaju pojedinih
računa u Kontnom okviru za preduzeća; – knjiži poslovne promene u dnevniku, na računima glavne knjige i pomoćnih knjiga u skladu sa
odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji; – vrši obračun zarade (plate) zaposlenih lica; – vodi blagajnički dnevnik; – vrši obračun poreza na promet i drugih obaveza u skladu sa propisima, na osnovu originalne i
izvorne dokumentacije Korisnika usluga; – sastavlja obračun poreza na promet proizvoda i usluga i dostavlja ga u roku nadležnoj Poreskoj
upravi; – vrši obračun amortizacije i revalorizacije; – obrađuje popisne liste kod godišnjeg popisa imovine i obaveza, i daje uputstva u toku popisa; – sastavlja finansijske izveštaje za tekuću poslovnu godinu sa stanjem na dan________________.
godine; – pruža stručnu pomoć u primeni propisa iz oblasti finansija i računovodstva; – sastavlja poresku prijavu, poreski bilans i druge propisane obračune koji se dostavljaju Poreskoj
upravi; – sastavlja obrazac “M-4” za zaposlena lica i po isteku poslovne godine dostavlja ga nadležnom
Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u propisanom roku; – čuva poslovnu dokumentaciju koja je predmet obrade, odnosno knjiženja i poslovne knjige.

minimalno 3 godine radnog iskustva
početna plata: 60.000,00 dinara
konkurisati na e-mail: jecika11@gmail.com,
telefon: 069/1477122
konkurs otvoren do 20.07.2019. godineSkoro postavljeni poslovi Ćosić podovi doo Šabac


Pregledano: 1048 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters