Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra-tehničar; Farmaceutski tehničar; Spremač/spremačica Puno radno vreme

na UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA u Beograd (Poslato na 03-07-2019)

UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA
11000 Beograd, Tiršova 10
tel. 011/2060-676

Medicinska sestra-tehničar
u intenzivoj nezi nivoa 3, za potrebe Odseka kardiohirurškog intenzivonog lečenja, na određeno vreme po osnovu zamene, do povratka radnika sa bolovanja

Medicinska sestra-tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za potrebe Odeljenja za neurohirurgiju, na određeno vreme po osnovu zamene, do povratka radnika sa bolovanja

USLOVI: IV stepen stručne spreme; medicinska škola - pedijatrijskog ili opšteg smera; položen stručni ispit; najmanje šest meseci radnog iskustva.

Farmaceutski tehničar
na određeno vreme po osnovu zamene, do povratka radnika sa bolovanja

USLOVI: IV stepen stručne spreme; položen stručni ispit; najmanje šest meseci radnog iskustva.

OSTALO: Kandidati su dužni da dostave: kratku biografiju; fotokopiju lične karte; fotokopiju diplome o završenoj školi; fotokopiju diplome o položenom stručnom ispitu; fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.). Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja i sl.).

Spremač/spremačica
u prostorijama u kojima se pružaju zdravstvene usluge, za potrebe Odseka za pomoćne poslove, na određeno vreme po osnovu zamene, do povratka radnika sa bolovanja

USLOVI: II stepen stručne spreme; 6 meseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Kandidati su dužni da dostave: kratku biografiju; fotokopiju lične karte; fotokopiju diplome o završenoj školi; fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.). Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu).

OSTALO: Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se prima. Prijave slati u zatvorenoj koverti, na navedenu adresu Klinike, sa naznakom radnog mesta za koje se konkuriše. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA


Pregledano: 488 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters