Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na GRAĐEVINSKI FAKULTET u Beograd (Poslato na 10-07-2019)

GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
11120 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Inženjerska geologija
na određeno vreme od pet godina

Docent za uže naučne oblasti Komunalno i sanitarno inženjerstvo i Ekološko inženjerstvo
na određeno vreme od pet godina

USLOVI: opšti uslovi: VIII stepen stručne spreme, doktorat iz uže naučne oblasti kojoj nastavni predmet pripada. Kandidati, pored opštih uslova, treba da ispunjavaju i uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Statuta Univerziteta u Beogradu i Statuta Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i drugih opštih akata Univerziteta i Fakulteta. Uz prijavu dostaviti biografiju sa podacima o dosadašnjem radu, spisak naučnih radova i overen prepis diploma. Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 588 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters