Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik struke (teologije) za predmet Engleski je Puno radno vreme

na UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET u Beograd (Poslato na 10-07-2019)

UNIVERZITET U BEOGRADU
PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET
Beograd, Mije Kovačevića 11b

Objavljuje konkurs za izbor

Nastavnik stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik struke (teologije) za predmet Engleski jezik

USLOVI: Visoki stepen stručne spreme iz oblasti za koju se bira, VII/1 stepen ili master, objavljeni stručni radovi u odgovarajućoj oblasti i sposobnost za nastavni i naučni rad. Prednost će imati kandidati sa radnim iskustvom u akademskoj nastavi i radu sa studentima iz uže naučne oblasti. Ostali uslovi su predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017 i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta i ostalim opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Prijave kandidata sa prilozima: biografija, bibliografija (spisak stručnih radova), radovi, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i blagoslov nadležnog episkopa, kao i dokazi o radnom iskustvu u akademskoj nastavi i radu sa studentima iz uže naučne oblasti, kao i druga dokumentacija, podnose se na adresu: Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Mije Kovačevića 11b, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.


Pregledano: 463 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters