Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2 Puno radno vreme

na INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 17-07-2019)

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
11000 Beograd, Kralja Milutina 50
tel. 011/3630-121

Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2
4 izvršioca

USLOVI: IV stepen stručne spreme- srednja medicinska sestra opšteg ili pedijatrijskog smera, položen stručni ispit. Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su dužni da dostave: fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi; fotokopije svedočanstava za sve razrede srednje škole; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju lične karte; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; kratku biografiju (molba – CV); fotokopiju licence za samostalni rad u struci nadležne komore (ukoliko poseduju). Probni rad u trajanju od tri meseca. Napomena: lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos. Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova podnose se isključivo poštom ili direktno na delovodni protokol Instituta, na navedenu adresu, u zatvorenoj koverti sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava za oglas. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati. Napomena: obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na sajtu Instituta za neonatologiju www. neonatologija.rs.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU


Pregledano: 516 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters