Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Psiholog Puno radno vreme

na ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD u Novi Sad (Poslato na 24-07-2019)

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD
21000 Novi Sad, Dr Sime Miloševića 6

Psiholog
na određeno vreme

USLOVI: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po popisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit, u skladu sa zakonom, znanje rada na računaru.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova se podnose poštom ili lično na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Za oglas”. Kandidati treba da prilože potrebnu dokumenaciju: fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, potvrdu o položenom stučnom ispitu, molbu sa kraćom biografijom. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidat koji bude izabran po oglasu obavezan je da originalnu dokumentaciju dostavi na uvid.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD


Pregledano: 476 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters