Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA (ANGAŽOVANJE NA 30%) Puno radno vreme

na SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA u Pirot (Poslato na 23-08-2019)

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA, Pirot
NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA (ANGAŽOVANJE NA 30%)
USLOVI:

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih članom 24. Zakona o radu i člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju uslove u pogledu vrste tražene stručne spreme utvrđene Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za područje rada zdravsto i socijalna zaštita i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Srednjoj medicinskoj školi.

Uz prijavu na konkurs dostaviti sledeću dokumentaciju:

Radnu biografiju, elektronski čitač lične karte, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju o položenom stručnom ispitu, odnosno licenci, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, uverenje da se ne vodi krivični postupak pred nadležnim sudom, uverenje iz kaznene evidencije od nadležnog MUP-a, kao i ostalu raspoloživu dokumentaciju.

Prijavu i traženu dokumentaciju dostaviti u papirnom i elektronskom obliku na adresu:

Pirot, ul. Srpskih vladara br. 90/4,

E-mail: srednjamedicinskapirot@yahoo.com

Rok za podnošenje prijava je (8) osam dana od dana objavljivanja konkursa.

Za sve detaljnije informacije, kandidati se mogu obratiti na telefon: 064/8129927Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za dostavljanje prijava je
30.08.2019.


Skoro postavljeni poslovi SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA


Pregledano: 1005 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters