Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač; Administrator; Spremač/spremačica Puno radno vreme

na KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA u Beograd (Poslato na 05-09-2019)

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR
ZVEZDARA
11000 Beograd, Dimitrija Tucovića 161
tel. 011/7380-69-69, faks: 011/380-96-50

Vozač sanitetskog vozila
u Odseku za transport bolesnika i materijala, Odeljenje za tehničke poslove i održavanje, Služba za tehničke i druge slične poslove

USLOVI: srednje obrazovanje, vozačka dozvola B kategorije.

Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija
u Odseku za informacione tehnologije, Služba za organizaciju, planiranje i medicinsku informatiku

USLOVI: visoko obrazovanje, na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima administracije bolničkog informacionog sistema.

Administrator informacionih sistema i tehnologija
u Odseku za informacione tehnologije, Služba za organizaciju, planiranje i medicinsku informatiku

USLOVI: visoko obrazovanje, na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima administracije bolničkog informacionog sistema.

Spremač/spremačica
prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge
2 izvršioca

USLOVI: osnovno obrazovanje; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

OSTALO: Kao dokaze o ispunjenosti uslova kandidati su obavezni da dostave: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i navedenom adresom i kontakt telefonom (po mogućstvu i elektronska adresa), overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, original ili overenu fotokopiju dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom period je stečeno radno iskustvo), a u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”, na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Za konkurs radi prijema u radni odnos”. Neblagovremene i nepotpune prijave na oglas neće biti uzete u razmatranje. Učesnici u oglasu pismeno će biti obavešteni.


Skoro postavljeni poslovi KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA


Pregledano: 660 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters