Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika Puno radno vreme

na Srednja poslovno menadžerska škola u Beograd (Poslato na 09-09-2019)

Srednja poslovno menadžerska škola, Novi SadDokumentaciju o ispunjenosti uslova za rad uz propratnu biografiju kandidat dostavlja na adresu sedišta Srednje poslovno menadžerske škole: Modene 5, 21000, Novi Sad .

Uslovi rada i ostali uslovi:

1) odgovarajuće obrazovanje;
2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima;
3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje;
4) da ima državljanstvo Republike Srbije.

5)Neophodno je da kandidat poseduje jednu od ispod navedene stručne spreme:

- profesor engleskog jezika i književnosti;
- diplomirani filolog engleskog jezika i književnosti;
- master filolog (studijski program Anglistika);
- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost)

Rok važenja
16.09.2019.


Skoro postavljeni poslovi Srednja poslovno menadžerska škola


Pregledano: 446 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters