Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u zvanju saradnik u nastavi za užu oblast Dramske i audiovizuelne umetnosti Puno radno vreme

na Univerzitet "Metropolitan-FEFA" u Beograd (Poslato na 04-10-2019)

Univerzitet “Metropolitan-FEFA”, Beograd

UNIVERZITET METROPOLITANFEFA

Objavljuje konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa na radnom mestu

- izbor jednog saradnika u zvanju saradnik u nastaviza užuoblast Dramske i audiovizuelne umetnosti (stručnost za oblast Produkcija)

Uslovi za izbor nastavnka FEFA propisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o načinu i postupkusticanja zvanja i zasnivanju radnog odnosa nastavnika i saradnika na Metropolitan Univerzitetu.

Prijava na konkurs sa prilozima, podnosi se sekretarijatu FEFA, Bulevar Zorana Đinđića 44, Novi Beograd (u jednom štampanom primerku i jednom primerku u elektronskoj formi). Prijava na konkurs dostavlja se i e-poštom na: Obrazac prijave preuzeti sa zvanične internet prezentacije FEFA, www.fefa.edu.rs.

Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlja biografiju sa bibliografijom, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, overene fotokopije diploma o prethodno završenim studijama, kopije sertifikata i sl.

Prijava na konkurs se podnosi u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 20.10.2019.Pregledano: 299 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters