Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor elektrostruke; Profesor matematike; Pedagog škole; Profesor računarstva i informatike Puno radno vreme

na SREDNjA INFORMATIČKA ŠKOLA u Novi Sad (Poslato na 09-10-2019)

SREDNjA INFORMATIČKA ŠKOLA
21000 Novi Sad, Braće Ribnikar 50

Profesor elektrostruke
sa 60% radnog vremena, na određeno vreme od godinu dana

USLOVI: dipl. inženjer elektrotehnike - svi smerovi energetskog odseka, dipl. inženjer elektrotehnike - smer industrujska energetika, profesor elektrotehnike - smer jake struje, inženjer elektrotehnike - smer energetski, viši stručni saradnik elektrotehničke struke - smer energetski.

Pedagog škole
na određeno vreme od godinu dana

USLOVI: diplomirani pedagog; profesor pedagogije, diplomirani školski psiholog, pedagog, diplomirani pedagog - master, master pedagog.

Profesor srpskog jezika i književnosti
sa 60% radnog vremena na određeno vreme od godinu dana

USLOVI: profesor srpskog jezika i književnosti, profesor srpske književnosti i jezika, profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću.

Profesor matematike
sa 60% radnog vremena

USLOVI: profesor matematike, diplomirani matematičar.

Profesor računarstva i informatike
sa 60 % radnog vremena

USLOVI: profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar.

OSTALO: opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa: da je kandidat punoletan građanin, da je državljanin Republike Srbije, da ima zdravstvenu sposobnost (lekarsko uverenje ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje mu se može izreći bezuslovna kazna zatvora u trajanju od šest meseci za krivična dela ili da nije pod istragom, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, fotokopija overena kod javnog beležnika diplome o stručnoj spremi. Molbe se dostavljaju na adresu škole, sa naznakom ”Za konkurs”.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA INFORMATIČKA ŠKOLA


Pregledano: 946 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters