Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara Puno radno vreme

na Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara, Senta u Senta (Poslato na 11-10-2019)

Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara, SentaNa osnovu člana 12. stava 1. tačka 8. („Službeni list AP”, br. 7/2008) Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara i člana 21. stav 3. i člana 28. stava 1. tačka 10. Statuta Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara (donet dana 23. marta 2011. godine) Upravni odbor Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara dana 02. oktobra 2019. godine na četvrtoj redovnoj sednici raspisuje otvoreni konkurs za imenovanje na funkciju direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara.

Imenovanje direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara obavlja se putem otvorenog konkursa.

Kandidat za direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara mora da ispuni pored opštih uslova Zakona i sledeće posebne uslove:

1. visoko obrazovanje u polju društvenih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine,
2. najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti kulture i umetnosti,
3. visoki stepen znanja mađarskog jezika,
4. protiv njega nije pokrenut krivični postupak, zbog krivičnog dela koji bi ga činilo nedostojnim za vršenje poslova direktora, odnosno nije osuđivan pravosnažnom presudom zbog takvih krivičnih dela.

Uz podnetu konkursnu dokumentaciju kandidat je dužan da priloži i predlog programa u vezi rada i razvijanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara.

Kandidat je dužan da podnose uz prijavu:
‒overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju,
‒dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca iz koje je vidljivo radno iskustvo u struci i/ili overenu fotokopiju radne knjižice,
‒stručnu autobiografiju,
‒dokaz o visokom stepenu znanja mađarskog jezika, to jest overenu fotokopiju svedočanstva iz srednje škole na mađarskom nastavnom jeziku,
‒potvrdu da se protiv kandidata ne vodi krivično pravni postupak i da nije osuđivan pravosnažnom presudom suda,
‒uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
‒fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Na osnovu predloga Upravnog odbora Zavoda i prethodne saglasnosti Nacionalnog saveta, Vlada AP Vojvodine imenuje direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara na četvorogodišnji mandat.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od poslednjeg objavljivanja u novinama „Magyar Szó”, „Danas” i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijava na konkurs sa potrebnim prilozima u naznačenom roku treba da je predata na adresu upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvođanskih Mađara, to jest na poštansku adresu 24400 Senta, Poštanska 18, sa naznakom „Konkurs za direktora”.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Predsednik Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet alapításáról szóló határozat 12. szakaszának 1. bekezdésének 8. pontja ( Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 2008. 7. sz.) és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2011. március 23-án meghozott alapszabálya 21. szakaszának 3. bekezdése és 28. szakaszának 1. bekezdésének 10. pontja alapján a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Igazgatóbizottsága 2019. október 2-án megtartott negyedik ülésén nyilvános pályázatot hirdet
a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatói tisztségének betöltésére.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatójának kinevezése nyilvános pályázat útján történik.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatói tisztségére kinevezendő személynek a törvény által előírt általános feltételek mellett a következő külön feltételeket is teljesítenie kell:

1. egyetemi végzettség társadalomtudományok terén, legalább 240 ESPB pont terjedelmű alapstúdiummal, illetve speciális szakmai stúdium a felsőoktatásra vonatkozó előírás szerint, amely 2005. szeptember 10. óta van érvényben; legalább négy évig tartó alapstúdium a felsőoktatásra vonatkozó előírás szerint, amely 2005. szeptember 10-ig volt érvényben,
2. legkevesebb öt évet töltött művelődési és művészeti munkakörben,
3. magas szintű magyar nyelvtudással rendelkezik,
4. büntetőeljárást nem indítottak ellene olyan cselekményért, amely az igazgatói tisztségre méltatlanná tenné, illetve ilyen cselekményért jogerős bírósági ítélettel nem ítélték el.

A pályázó a benyújtott pályázatához köteles mellékelni a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkájával és fejlesztésével kapcsolatos programjavaslatát.

A pályázónak a jelentkezéshez mellékelnie kell:
‒a végzettségét igazoló oklevél hitelesített fénymásolatát,
‒munkatapasztalat igazolását (munkáltató igazolását, amellyel bizonyítható a szakmai tapasztalat és/vagy a munkakönyvének hitelesített fénymásolatát),
‒szakmai önéletrajzát,
‒a magyar nyelv magas szintű ismeretét bizonyító okmányt, azaz a magyar nyelvű középiskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített fénymásolatát,
‒igazolást arról, hogy nem folyik ellene büntetőeljárás, továbbá, hogy jogerős bírósági ítélettel nem ítélték el
‒szerb állampolgárságról szóló bizonylatát,
‒születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóját az Igazgatóbizottság javaslata és a Magyar Nemzeti Tanács előzetes beleegyezése alapján a Vajdaság AT Kormánya nevezi ki négyéves időszakra.

A pályázat a Magyar Szó napilapban a Danas napilapban, valamint a Nemzeti Munkaközvetítő Intézet honlapján történt utolsó közzétételtől számított 15 napig érvényes.

A pályázatra való jelentkezést a szükséges mellékletekkel együtt a megadott határidőn belül a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Igazgatóbizottságának címére kell eljuttatni, azaz a 24400 Zenta, Posta utca 18. alatti postacímre „Igazgatói pályázat” megjelöléssel.

A hiányos és késve érkező pályázati dokumentumok nem kerülnek elbírálásra.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Igazgatóbizottság elnöke


Rok za dostavljanje prijava je
26.10.2019.


Pregledano: 691 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters