Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove Puno radno vreme

na FILMSKI CENTAR SRBIJE u Beograd (Poslato na 23-10-2019)

FILMSKI CENTAR SRBIJE
Beograd, Koče Popovića 9/III

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Opis posla: izrada ugovora i drugih dokumenata (molbe, žalbe, izjašnjenja na žalbe, isprave, potvrde, ovlašćenja, odluke, sporazumna poravnanja, pravilnici i procedure, itd.), po nalogu poslodavca; izrada opštih i pojedinačnih akata po nalogu poslodavca; izrada poziva i prateće dokumentacije u vezi sa održavanjem sednica Upravnog i Nadzornog odbora FCS-a; izrada tekstova konkursa, provere konkursnih prijava i druge dokumentacije dostavljene od strane podnosioca prijava na konkursima raspisanim od strane FCS-a; kontinuirano praćenje i analiziranje zakona iz relevantnih oblasti za poslovanje FCS-a; redovan kontakt sa državnim institucijama i spoljnim saradnicima vezano za pravna pitanja; učestvovanje u sastavljanju i kontroli sprovođenja pravnih akata i procedura; vršenje kontrole usklađenosti svih akata FCS-a sa zakonskim propisima kroz praćenje svih relevantnih pozitivnih zakonskih propisa.

USLOVI: stručna sprema: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; znanje rada na računaru i znanje engleskog jezika; tri godine radnog iskustva.

OSTALO: Prilikom ocene kandidata, Filmski centar će centiti i: nivo odgovornosti kandidata prema poslu i aktivan pristup dužnostima; poznavanje od strane kandidata Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o radu, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o kulturi, Zakona o kinematografiji i podzakonskih propisa donetih na osnovu citiranih zakona i relevantno radno iskustvo (državna uprava). Mesto rada: u sedištu FCS-a. Rok za konkurisanje: 28.10.2019. godine. Kandidati koji ispunjavaju gorenavedene uslove za obavljanje poslova diplomiranog pravnika, mogu poslati svoj CV poštom na adresu FCS-a Koče Popovića 9/3, sa naznakom „Prijava na oglas za obavljanje poslova diplomiranog pravnika za pravne, kadrovske i administrativne poslove“, najkasnije do isteka roka za konkurisanje. Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


Skoro postavljeni poslovi FILMSKI CENTAR SRBIJE


Pregledano: 1087 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters