Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Vozač sanitetskog vozila Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA BAČ u Bač (Poslato na 30-10-2019)

DOM ZDRAVLjA BAČ
21420 Bač, Bačka 2
tel. 021/770-055

Doktor medicine

USLOVI: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, posedovanje licence i najmanje 6 meseci iskustva u zvanju doktora medicine. Kao dokaze o ispunjenosti uslova kandidati treba da dostave: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, overenu fotokopiju diplome o vrsti i stepenu stručne spreme, overenu fotokopiju uverenja (potvrde) o položenom stručnom ispitu za doktora medicine, overenu fotokopiju licence doktora medicine, dokaz o radnom iskustvu i fotokopiju lične karte.

Vozač sanitetskog vozila

USLOVI: završena srednja škola i položen vozački ispit B kategorije. Kao dokaze o ispunjenosti uslova kandidati treba da dostave: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, overenu fotokopiju diplome o vrsti i stepenu stručne spreme, fotokopiju vozačke dozvole i fotokopiju lične karte.

OSTALO: Kandidati pismenu prijavu, sa traženim dokumentima, dostavljaju lično ili poštom na gorenavedenu adresu Doma zdravlja Bač, sa naznakom: „Prijava na konkurs za zasnivanje radnog odnosa za ________ (navesti radno mesto za koje se konkuriše: za doktora medicine, odnosno za vozača sanitetskog vozila)“, najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Oglas je objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i DZ Bač. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu je pomoćnik direktora Dragan Kopanja. Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave biće odbačene rešenjem. Odluka o izboru kandidata biće objavljena na oglasnoj tabli DZ Bač i dostavljena na adrese svih kandidata. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.Pregledano: 229 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters