Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Docent za užu naučnu oblast Statistika i matematika Puno radno vreme

na UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET u Beograd (Poslato na 06-11-2019)

UNIVERZITET U BEOGRADU
EKONOMSKI FAKULTET
11000 Beograd, Kamenička 6
tel. 011/3021-137

Docent za užu naučnu oblast Statistika i matematika
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: poseban uslov za kandidate je naučno-istraživačka i nastavnička orijentacija kandidata u oblasti Ekonomske statistike i Ekonometrije. Opšti uslovi za kandidate su propisani odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu, koje je doneo Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Statutom Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Odlukom Univerziteta u Beogradu kojom se uređuje postupak i ocena pristupnog predavanja visokoškolske ustanove i opštim aktima Univerziteta u Beogradu - Ekonomskog fakulteta kojima se uređuju uslovi i postupak za sticanje zvanja nastavnika i postupak i ocena pristupnog predavanja.

OSTALO: Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima: biografija, bibliografija (spisak radova i radovi), kopije diploma, kopija uverenja o državljanstvu, dostavljaju se na navedenu adresu Fakulteta, soba 139, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET


Pregledano: 229 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters