Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra-tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI u Beograd (Poslato na 10-12-2019)

SPECIJALNA BOLNICA ZA
BOLESTI ZAVISNOSTI
11040 Beograd, Teodora Drajzera 44

1) Medicinska sestra-tehničar
u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom radi zamene odsutnog radnika do njegovog povratka na rad.

2) Medicinska sestra-tehničar
u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom radi povećanog obima posla do šest meseci.

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen stručne spreme, 6 meseci radnog iskustva, položen stručni ispit, licenca/rešenje o upisu u imenik KMSZTS.

Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Uz prijavu priložiti: kratku biografiju; diplomu ili potvrdu (fotokopiju) završene škole koja se traži oglasom; uverenje (fotokopija) o položenom stručnom ispitu; licenca ili rešenje o upisu u imenik KMSZTS (fotokopija).

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na internet stranici Ministarstva zdravlja.

Prijave se podnose neposredno u upravu bolnice ili poštom na adresu: Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, 11040 Beograd, ulica Teodora Drajzera broj 44, sa naznakom: „Za oglas“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI


Pregledano: 561 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters