Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor ustanove Muzej Puno radno vreme

na MUZEJ PONIŠAVLJA PIROT u Pirot (Poslato na 17-12-2019)

MUZEJ PONIŠAVLJA PIROTul.Nikole Pašića 49, 18300 Pirot

Direktor ustanove na mandatni period od 4 godina.

Za izbor kandidata za direktora Muzeja utvrđuju ce sledeći uslovi:
1. visoka stručna sprema
2. da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci;
3. da ce protiv kandidata ne vodi krivični i istražni postupak i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti
4. državljanstvo Republike Srbije
5. opšta zdravstvena sposobnost
Prilikom izbora kandidata za direktora Muzeja, Upravni odbor će ceniti i sledeće uslove:
1. da poznaje poslovanje muzejskih ustanova
2. da poseduje organizatorske sposobnosti.
Konkursna dokumentacija za izbor kandidata za direktora Muzeja treba da sadrži:
1. predlog programa rada i razvoja Muzeja za period od četiri (4) godine
2. overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi
3. dokaz o radnom iskustvu
4. biografiju koja mora da sadrži elemente koji dokazuju stručnost iz delokruga rada Muzeja sa kratkim pregledom octvarenih rezultata y radu
5. uverenje nadležnog organa da ce protiv njega ne vodi istražni i krivični postupak i da protiv njega nije podignuta optužnica (ne starija od 6 meseci) za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti
6. uvrenje o državljanstvu Republike Srbije
7. izvod iz matične knjige rođenih
8. overena fotokopija lične karte
9. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - lekarsko uverenje (original).

Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ce ne razmatraju.

Prijave podneti na adresu Muzej Ponišavlja Pirot, Nikole Pašića 49, 18300 Pirot sa naznakom „za konkurs za izbor direktora“.

Upravni odbor pregledaće sve pristigle prijave i y roku od 30 dana od završetka javnog konkursa izvršiti izbor kandidata i predložiti osnivaču Gradu Pirot kandidata za direktora ustanove Muzeja Ponišavlja Pirot.

Rok za dostavljanje prijava je
31.12.2019.


Pregledano: 938 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters