Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Magistar farmacije Puno radno vreme

na Apoteke "Novi Sad" u Novi Sad (Poslato na 14-01-2020)

Apoteke “Novi Sad”, Novi Sad

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS” broj 96 /2019.), Saglasnosti Ministarstva zdravlja broj 112-01-1583/2019-02 od 08.01.2020. godine, V.D. direktora Apoteke Novi Sad, raspisuje

O G L A S

Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom za sledeće radno mesto:

1. Magistar farmacije, 1 (jedan) izvršilac, u OJ /apotekaVeternik, Apoteke Novi Sad.

Uslovi: diploma magistra farmacije, stručni ispit, licenca, najmanje 3 godine radnog iskustva u zvanju magistar farmacije u apoteci.

Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Apoteci Novi Sad.

Zainteresovani kandidati podnose:

· Prijavu na oglas sa kratkom biografijom i kontakt telefonom

· Fotokopiju lične karte

· Fotokopiju diplome o završenom farmaceutskom fakultetu

· Fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

· Fotokopiju važeće licence

· Izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je kandidat promenio prezime)

· Potvrdu zdravstvene ustanove u kojoj je kandidat stekao radno iskustvo

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Izabrani kandidat pre zasnivanja radnog odnosa dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije i kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kandidati koji se blagovremeno jave na oglas sa potpunom konkursnom dokumentacijom i koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke za prijem u radni odnos.

Svim kandidatima će biti dostavljena odluka o izboru kandidata, na adresu koju budu naveli u prijavi.

Konačnu odluku o izboru kandidata donosi V.D. direktora Apoteke Novi Sad.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijava na oglas se predaje na adresi: Apoteka Novi Sad, 21000 Novi Sad, ulica Braće Jovandić broj 13.

Rok za dostavljanje prijava je
21.01.2020.Pregledano: 705 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters