Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Internet operater Puno radno vreme

na INSTITUT ZA REHABILITACIJU u Beograd (Poslato na 15-01-2020)

INSTITUT ZA REHABILITACIJU
11000 Beograd, Sokobanjska 17
tel. 011/8241-100

Internet operater
na određeno vreme

USLOVI: srednja stručna sprema i znanje rada na računaru. Kandidati su obavezni da dostave: kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i imejl adresom, uverenje o završenoj srednjoj školi, uverenje da lice nije osuđivano, uverenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, niti pokrenuta istraga. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu: Institut za rehabilitaciju, Beograd, Sokobanjska 17, pravna služba, sa naznakom „Prijava za konkurs“, sa navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše (internet operater). Prijave moraju da budu primljene u Institutu za rehabilitaciju najkasnije osmog dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje, i to najkasnije do 24.01.2020, kao poslednjeg dana roka za podnošenje prijava do 14 časova, bez obzira na način dostave. Prijave koje budu primljene u Institutu za rehabilitaciju posle isteka dana i sata navedenog u ovom oglasu odbaciće se kao neblagovremene i neotvorene će se vratiti pošiljaocu, sa naznakom datuma i sata kada su primljene u Institutu za rehabilitaciju.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA REHABILITACIJU


Pregledano: 663 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters