Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine - specijalista izabrani lekar za žene Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD u Beograd (Poslato na 22-01-2020)

DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD
11070 Novi Beograd
Bulevar maršala Tolbuhina 30
tel. 011/222-21-00

Doktor medicine - specijalista izabrani lekar za žene

USLOVI: doktor medicine specijalista ginekologije i akušerstva, stručni ispit, položen specijalistički ispit, licenca, edukacija (kurs) iz citologije, kolposkopije i sa školom ultrazvuka, najmanje 3 godine i 6 meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine, probni rad 6 meseci.

Doktor medicine - specijalista izabrani lekar za žene
na određeno vreme do 3 meseca

USLOVI: doktor medicine specijalista ginekologije i akušerstva, stručni ispit, položen specijalistički ispit, licenca, edukacija (kurs) iz citologije, kolposkopije i sa školom ultrazvuka, najmanje 3 godine i 6 meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

OSTALO: Prijave sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i neoverenim fotokopijama dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa predaju se preko pisarnice Doma zdravlja (III sprat, soba broj 3) na navedenoj adresi sa naznakom za koji konkurs se podnosi prijava. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos i podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja pored pisarnice, a izabrani kandidat će biti lično obavešten telefonskim putem.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD


Pregledano: 428 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters