Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Farmaceutski tehničar Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA „POŽAREVAC“ u Požarevac (Poslato na 29-01-2020)

ZDRAVSTVENA USTANOVA
APOTEKA „POŽAREVAC“
12000 Požarevac, Moše Pijade 4
tel. 012/523-127

Farmaceutski tehničar
za rad u apoteci “Vrelo” u Žagubici, na određeno vreme zbog povećanog obima posla

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih zakonom kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: završena srednja medicinska škola, farmaceutski smer, srednja stručna sprema (IV stepen); položen stručni ispit za samostalno obavljanje poslova farmaceutskog tehničara. Dokumentacija koju kandidat treba da priloži: prijava na konkurs koja obavezno sadrži podatke o radnom mestu na koje kandidat konkuriše i podatke o kandidatu (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon kandidata, adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje), kratku biografiju, fotokopiju diplome tražene srednje škole (overenu fotokopiju), potvrdu o položenom stručnom ispitu (overenu fotokopiju), izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime). Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli ZU Apoteka „Požarevac“ u prostorijama računovodstva u Ulici Moše Pijade 4, Požarevac, kao i na sajtu ZU Apoteka „Požarevac“: www.apotekapozarevac.co.rs. Izabrani kandidat će biti lično obavešten telefonskim putem. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Osoba za kontakt: Ivan Lazarević, tel. 012/523-127. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Moše Pijade 4, 12000 Požarevac.


Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA „POŽAREVAC“


Pregledano: 1101 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters