Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na FILMSKI CENTAR SRBIJE u Beograd (Poslato na 20-02-2020)

FILMSKI CENTAR SRBIJE
Beograd, Koče Popovića 9/III

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

Opis posla: pripremanje podataka i pružanje podrške u izradi finansijskih planova; izrada procedure za finansijsko upravljanje i kontrolu (FUK); praćenje stanja, sprovođenje stručne analize, ispitivanje informacija i analiza akta i priprema izveštaja o finansijskim i računovodstvenim pitanjima iz oblasti delokruga rada; prikupljanje i obrada podataka za izradu izveštaja, finansijskih pregleda i analiza; pripremanje podataka za izradu opštih i pojedinačnih akata; priprema i obrada dokumentacije za plaćanje po različitim osnovama; obavljanje plaćanja po osnovu dokumentacije, praćenje preuzimanja obaveza za realizaciju rashoda; izrada planova i programa razvoja i analize iz delokruga svog rada; pripremanje izveštaja iz oblasti rada; praćenje usklađivanja plana rada i finansijskih planova; učestvovanje u pripremi i izradi finansijskih izveštaja (periodičnih i godišnjih) i godišnjeg izveštaja o poslovanju (završnog računa); obavljanje računovodstvenih poslova iz oblasti rada; pripremanje i obrađivanje dokumentacije za evidentiranje nastalih poslovnih promena; praćenje vođenja i vođenje pomoćne knjige i pomoćne evidencije i usaglašavanje pomoćne knjige sa glavnom knjigom; usklađivanje stanja imovine i obaveza u knjigovodstvenoj evidenciji sa stvarnim stanjem; praćenje usaglašavanja potraživanja i obaveze; praćenje čuvanja i arhiviranja finansijskih izveštaja, dnevnika i glavne knjige.

USLOVI: stručna sprema: visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja: znanje rada na računaru. Radno iskustvo: najmanje tri godine radnog iskustva. Prilikom ocene kandidata, Filmski centar će ceniti i: nivo odgovornosti kandidata prema poslu i aktivan pristup dužnostima; relevantno radno iskustvo u oblasti budžetskog poslovanja u javnom sektoru; poznavanje finansijskog planiranja i analiza u javnom sektoru; relevantno radno iskustvo u planiranju, praćenju i kontroli troškova; poznavanje budžetskih i poreskih propisa; iskustvo u radu sa Excel-om - napredni nivo; iskustvo u radu sa međunarodnim organizacijama i fondovima.

OSTALO: Mesto rada: u sedištu FCS-a, Koče Popovića 9/III, Beograd. Rok za konkurisanje: 25.02.2020. godine. Kandidati koji ispunjavaju gorenavedene uslove za obavljanje poslova diplomiranog ekonomiste za finansijsko-računovodstvene poslove svoj CV dostavljaju isključivo putem pošte na adresu FCS-a Koče Popovića 9/III, sa naznakom „Prijava na oglas za obavljanje poslova diplomiranog ekonomiste za finansijsko-računovodstvene poslove”, najkasnije do isteka roka za konkurisanje. Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


Skoro postavljeni poslovi FILMSKI CENTAR SRBIJE


Pregledano: 806 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters