Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA RAKOVICA u Beograd (Poslato na 04-03-2020)

DOM ZDRAVLjA RAKOVICA
Beograd, Kraljice Jelene 22

Laboratorijski tehničar
na određeno vreme od 3 meseca u Službi za radiološku, ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku, Odsek za laboratorijsku dijagnostiku

USLOVI: srednja medicinska škola, smer laboratorijski tehničar, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit, dozvola za rad - licenca, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije, radno iskustvo šest meseci u zvanju laboratorijskog tehničara. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: fotokopiju diplome o srednjoj medicinskoj školi, smer laboratorijski tehničar, fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopija dozvole za rad (licence) ili rešenja o upisu u komoru, fotokopija vozačke dozvola B kategorije, kratka biografija sa adresom i kontakt telefonom. Rok za prijavu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor i proveru stručnog znanja, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu. Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora, dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli pored pisarnice u prizemlju Doma zdravlja Rakovica, Kraljice Jelene 22, Beograd. Prijave slati poštom na adresu: Dom zdravlja Rakovica. 11090 Beograd, Kraljice Jelene 22, sa naznakom „Za oglas” ili lično dostaviti u pisarnicu Doma zdravlja Rakovica.


Pregledano: 228 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters