Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pravni savetnik za normativno-pravne i akreditacione poslove; Bibliotekar; Sistem administrator Puno radno vreme

na MEGATREND UNIVERZITET u Beograd (Poslato na 04-03-2020)

MEGATREND UNIVERZITET
11070 Novi Beograd
Bulevar maršala Tolbuhina 8

Pravni savetnik za normativno-pravne i akreditacione poslove
na određeno vreme do 6 meseci

USLOVI: diplomirani pravnik, stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili master akademskim studijama, radno iskustvo najmanje 3 godine na normativno-pravnim poslovima, državljanstvo Republike Srbije, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan pravosnažno na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci. Prijava na konkurs sadrži podatke o konkursu, lične podatke, adresu stanovanja, telefon i elektronsku adresu. Uz prijavu priložiti dokumentaciju u originalu ili u overenoj fotokopiji (ne starije od 6 meseci): diplome, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, diplomu o završenom pravnom fakultetu, dokaz o radnom iskustvu sa kretanjem u službi. Prijave sa dokazima dostaviti na navedenu adresu sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za pravnog savetnika za normativno-pravne i akreditacione poslove”, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.Bibliotekar

USLOVI: diplomirani bibliotekar, licenca za rad u COBISS-u, poznavanje rada na računaru, da kandidat nije krivično gonjen ili kažnjavan.

Sistem administrator

USLOVI: diplomirani informatičar, radno iskustvo 1 godina na istim ili sličnim poslovima, odlično poznavanje hardvera i softvera, poznavanje računarskih mreža, da kandidat nije krivično gonjen ili kažnjavan.


Pregledano: 480 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters