Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač sanitetskog vozila Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 05-03-2020)

DOM ZDRAVLjA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 10
tel. 035/573-186

Vozač sanitetskog vozila
za rad u Službi hitne medicinske pomoći sa sanitetskim prevozom, na određeno vreme zbog povećanog obima posla, a najduže do 24 meseca, sa skraćenim radnim vremenom

USLOVI: srednje obrazovanje, vozačka dozvola B kategorije. Kandidati podnose: prijavu na oglas, kratku biografiju, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih, fotokopiju uverenja o državljanstvu, fotokopiju diplome o zaveršenom srednjem obrazovanju, fotokopiju važeće vozačke dozvole, lekarsko uverenje (podnosi kandidat koji bude izabran na konkurs). Opis poslova dat je u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Paraćin. Dokazi o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa za napred navedeno radno mesto podnose se u neoverenim kopijama. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Doma zdravlja Paraćin ili poslati na adresu: Dom zdravlja Paraćin, Majora Marka 10, 35250 Paraćin, sa naznakom „Prijava za konkurs za radno mesto vozača za rad u Službi hitne medicinske pomoći sa sanitetskim prevozom”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/573-186.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PARAĆIN


Pregledano: 502 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters