Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine...; Medicinska sestra tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA BOR u Bor (Poslato na 05-03-2020)

OPŠTA BOLNICA BOR
19210 Bor, Dr Mišovića 1

Doktor medicine specijalista radiologije
za rad u Službi radiološke i ultrazvučne dijagnostike sa ST-om Opšte bolnice Bor

Opis poslova: obavlja dijagnostičke procedure: ultrazvučne preglede, skopije, čitanje i tumačenje snimaka i davanje specijalističkih nalaza i mišljenja na zahtev doktora iz drugih specijalnosti, obavlja konzilijarne i konsultativne preglede; obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, položen specijalistički ispit iz radiologije, VII/2 stepen stručne spreme, rešenje o upisu u Komoru i važeća licenca za rad.

Doktor medicine
za rad u Službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja Opšte bolnice Bor

Opis poslova: obavlja sve poslove u okviru svoje stručne spreme; ukazuje medicinsku pomoć u slučajevima kada su vitalne funkcije obolelog ili povredenog ugrožene u cilju zaustavljanja vitalne insuficijencije i upućuje na dalje lečenje, ukoliko je to potrebno; daje stručno mišljenje na službeni zahtev kod određenih slučajeva bolesti i povreda. Konsultuje se i sarađuje sa specijalistima, dežurnim lekarima bolničkih službi. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, VII/1 stepen stručne spreme, rešenje o upisu u Komoru i važeća licenca za rad.

Medicinska sestra tehničar
za rad u Odeljenju centralne intenzivne nege nivoa 2 Opšte bolnice Bor
2 izvršioca

Opis poslova: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke; obavlja opštu negu bolesnika; nameštanje bolesničke postelje (ujutru i uveče); presvlačenje posteljog i ličnog rublja bolesnika više puta; umivanje i negu usne šupljine bolesnika u bolesničkoj postelji, nega kose i pranje po potrebi; kupanje ili prebrisavanje bolesnika radi sprečavanja nastanka dekubitusa, promene položaja bolesnika u krevetu dva ili više puta; davanje bolesniku u postelju posudu za mokrenje ili defekaciju; brine se o ishrani bolesnika koji ne mogu sami da se posluže; sprovođenje veštačkog hranjenja bolesnika preko sonde, gastroma i održavanje pribora za veštačko hranjenje; davanje opšte i lokalne propisane terapije bolesniku u postelji; primenjivanje jednostavnih mera kardiopulmonalne reanimacije bolesnika do dolaska ekipe za reanimaciju (oživljavanje bolesnika sprovođenjem metoda “usta na usta”, “usta na nos”, masaža srca); u slučaju smrti bolesnika sprovođenje propisanih postupaka kod obrade umrlog i slanje posmrtnih ostataka sa odeljenja; odgovorna je za pravilnost postupaka od momenta smrti bolesnika do otpremanja egzitiranih pacijenata sa odeljenja. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završena medicinska škola, IV stepen stručne spreme opšteg smera, položen stručni ispit, rešenje o upisu u Komoru i licenca za rad. Radno iskustvo po položenom stručnom ispitu.

Laboratorijski tehiičar
za rad u Odseku patologije, patohistologije i ditologije Opšte bolnice Bor

Opis poslova: Obavlja sve poslove za koje je osposobljena; obrađuje biološki materijal, tkiva, razne organe dobijene biopsijom, operacijom kao i tkiva dobijenih za analizu; fiksacija bioptičkog ili sekcionog tkiva;asistira patologu u prijemu materijala, pripremi tkiva za dehidraciju i histokinetiku;vrši deklaraciju koštanog tkiva, vrši fiksaciju materijala, uklapanje tkiva u kalupe,vrši rezanje parafinskih kalupa na mikrotomu i hvatanje isecaka na specijalnim pločicama; bojenje preparata standardnim i specificnim metodama; pokrivanje preparata pokrovnim staklima i razvrstavanje u arhivu parafinske kalupe patološke i citološke preparate;direktno smrzavanje tkiva i rezanje u kriostatu i bojenje specijalnim metodama;obrada asporacionog materijala, fiksiranje i odgovarajuće bojenje razmaza. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke.

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završena medicinska škola, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit, rešenje o upisu u Komoru i licenca za rad.

OSTALO: Kriterijumi za izbor kandidata: prosečna ocena školovanja/završnog ispita (prosečna ocena studiranja), dužina čekanja na posao, radno iskustvo u struci po položenom stručnom ispitu, ocena Komisije sa razgovora. Uz prijavu zainteresovani kandidati podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova - neoverene kopije dokumenata (neće se vraćati kandidatima), uz kraću biografiju (CV). Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za odluku o izboru kandidata. Kandidat koji bude izabran, pre zaključnjenja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Ministarstva zdravlja RS. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Bor, Dr Mišovića 1, 19210 Bor, sa naznakom za “Oglas”.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA BOR


Pregledano: 702 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters