Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Farmaceutski tehničar, bolnička apoteka Puno radno vreme

na UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA u Beograd (Poslato na 23-03-2020)

UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA
11000 Beograd, Tiršova 10
tel. 011/2060-676

Farmaceutski tehničar, bolnička apoteka
na određeno vreme do tri meseca, povećan obim posla

USLOVI: IV stepen stručne spreme, farmaceutski tehničar; položen stručni ispit; najmanje šest meseci radnog iskustva. Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave: kratku biografiju; fotokopiju lične karte; fotokopiju diplome o završenoj školi; fotokopiju diplome o položenom stručnom ispitu; fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.). Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu prethodno iskustvo o radu, dodatno obrazovanje ili sposobljenost, dužina trajanja školovanja i sl.). Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se prima. Prijave slati u zatvorenoj koverti, na navedenu adresu Klinike, sa naznakom radnog mesta za koje se konkuriše”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA


Pregledano: 355 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters