Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine za rad u Službi za oftalmologiju Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 23-03-2020)

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC

za prijem u radni osnos na određeno vreme

1. Doktor medicine za rad u Službi za oftalmologiju Opšte bolnice Kruševac, sa punim radnim vremenom
radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na bolovanju

USLOVI: medicinski fakultet, VII-1 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac. Zainteresovani kandidati podnose :molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju uverenja o položenom specijalističkom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja . Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Oglas objavljen i na web sajtu Opšte bolnice Kruševac i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “za oglas” sa nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, a na adresu : Opšta bolnica Kruševac, ulica Kosovska br. 16, 37000 Kruševac.Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 346 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters