Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Vozač sanitetskog vozila Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA JAGODINA u Jagodina (Poslato na 25-03-2020)

OPŠTA BOLNICA JAGODINA
Jagodina

1) Doktor medicine
u Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja (rad sa skraćenim radnim vremenom, shodno Posebnom kolektivnom ugovoru za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave)
2 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje, na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenom medicinskom fakultetu; overenu fotokopiju uverenja ili potvrde o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik lekarske komore; potvrdu o radnom iskustvu u zvanju doktora medicine (najmanje šest meseci); izvod, odnosno uverenje iz Nacionalne službe zapošljavanja (za nezaposleno lice).

2) Vozač sanitetskog vozila
u bolničkoj ustanovi u Odseku za sanitetski, medicinski i uslužni transport (rad sa punim radnim vremenom)
1 izvršilac

USLOVI: stručna sprema/obrazovanje: srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: vozačka dozvola B kategorije. Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenoj srednjoj školi; overenu fotokopiju vozačke dozvole B kategorije; izvod, odnosno uverenje iz Nacionalne službe zapošljavanja (za nezaposleno lice).

OSTALO: Opis poslova: Prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Jagodina. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Jagodina, Karađorđeva br.4, 35000 Jagodina, sa naznakom „Prijava za zasnivanje radnog odnosa za doktora medicine“ odnosno „Prijava za zasnivanje radnog odnosa za vozača sanitetskog vozila u bolničkoj stanovi“, ili lično u pisarnici Opšte bolnice Jagodina. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA JAGODINA


Pregledano: 642 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters