0

Aplikacija

Koordinator biogasnog postrojenja Puno radno vreme

na Forkom doo u Aleksinac (Poslato na 25-03-2020)

Firma Forkom doo iz Aleksinca, traži Koordinatora biogasnog postrojenja

Lokacija: Gornje Suhotno, opština Aleksinac

Opis posla: Koordinatorski posao je kancelarijski posao sa obilaskom terena. Ne zahteva fizički napor već isključivo administrativno-intelektualni. Pozicija je dostupna i muškarcima i ženama. Poželjno : prebivalište u Aleksincu ili neposrednoj okolini, ili da je spreman da se preseli u blizinu postrojenja.

Uslovi rada i ostali uslovi:

Koordinator je član Menadžment tima. Lokacija – kancelarija je u klimatizovanoj kancelariji na imanju.
Radno vreme je 8 h, 6 radnih dana (ponedeljak-subota). Koordinatoru je na raspolaganju službeni auto.
Plata 45.000 din. mesečno + prijava + 30 % stimulacija za dostizanje proizvodne norme postrojenja.
Probni rad: mesec dana sa platom od 30.000 rsd.
Godišnji odmor 19 radnih dana. Godišnji odmor se može iskoristiti tako da ne ometa proces rada (u vreme intenzivnih agro operacija), odnosno u vreme letnjih meseci ne može trajati duže od 7 radnih dana u kontinuitetu.

Koordinator obavlja sledeće aktivnosti:
1. Zajedno sa Menadžmentom kompanije, izrađuje nedeljne, mesečne, polugodišnje i godišnje Planove kompanije
2. Stara se za svakodnevno sprovođenje Planova na terenu
3. Raspoređuje radnu snagu i ostale resurse na terenu na dnevnom nivou
4. Izdaje dizel na kompanijskoj pumpi i vodi propisanu dokumentaciju za izdati i primljeni dizel
5. Izdaje robu iz Magacina kompanije i vodi propisanu dokumentaciju za Magacin
6. Svakodnevno popunjava Radne naloge za izvršioce radnih operacija, i vodi računa da podaci u Radnom nalogu budu tačni i precizni
7. Trebuje finansijska sredstva za isplate radnika, nabavku dizela, hemije, semena, đubriva, rezervnih delova i ostalog repromaterijala od centrale u Beogradu
9. Vrši odabir i nabavku rezervnih delova, repromaterijala i sl.
10. Sarađuje sa Agronomom i sprovodi njegove naloge po prethodnom usaglašavanju sa Menadžmentom u Beogradu, i organizuje radnu snagu za izvršenje naloženog posla
11. Aktivno prenosi stanje na terenu Menadžment timu u Beogradu, i dogovara sa njima hitne/neplanirane radnje
12. Stara se da Izvršioci počnu rad na vreme
13. Stara se da je Postrojenje svaki dan napunjeno silažom, i da je osoka prevežena i ubačena
14. Uzima uzorke džibre i šalje u laboratoriju.
15. Vrši jednostavna merenja pH vrednosti u postrojenju, kao i ostale analize, i beleži te vrednosti u predviđenu tabelu.
16. Vodi dnevnik rada postrojenja.
17. Stara se da na vreme budu obavljeni svi radovi na održavanju postrojenja po tablicama proizvođača.
18. Brine o pravovremenoj registraciji vozila.
19. Komunicira sa Agronomom i zakazuje njegov dolazak
20. Daje formulare za kontrolu i za rad Agronomu koji služi za planiranje aktivnosti, obezbeđivanje radne snage i potrebnog repromaterijala
21. Popunjava i šalje Menadžment timu u Beogradu Formulare za operatera na osnovu sopstvenog merenja i podataka dobijenih od mehaničara-kontrolora.
22. Po dobijanju normi od Agronoma i uz eksplicitnu saglasnost Menadžment tima iz Beograda, vrši promenu normi za Radne naloge.
23. Izvršava sve ostale aktivnosti koje su potrebne da bi se osigurao nesmetan i efikasan rad Postrojenja.

Biografiju poslati na mejl milica.forkom@yahoo.com do 31. marta.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani radi zakazivanja intervjua.
Rok važenja
31.03.2020.


Skoro postavljeni poslovi Forkom doo


Pregledano: 49 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters