Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Referent za finansijsko računovodstvene poslove Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 25-03-2020)

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 16

1. Doktor medicine
za rad u Službi radiološke dijagnostike pri Zajedničkim medicinskim poslovima, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: medicinski fakultet, VII/1 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa .


2. Referent za finansijsko računovodstvene poslove
za rad u Odeljenju za računovodstvo u Službi za ekonomske poslove, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednje obrazovanje, IV stepen stručne spreme, znanje rada na računaru. Kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana, fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), izjavu ili dokaz o poznavanju rada na računaru.

OSTALO: Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “za oglas” sa nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, a na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 514 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters