Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrator informacionih sistema i tehnologija - informatičar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA RUMA u Ruma (Poslato na 25-03-2020)

DOM ZDRAVLjA RUMA
22400 Ruma, Orlovićeva bb
tel. 022/479-365

Administrator informacionih sistema i tehnologija - informatičar

USLOVI: visoko obrazovanje: na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju do tri godine, po propisu, koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; izuzetno: srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Kandidati podnose: prijavu sa kratkom biografijom, adresa, kontakt telefon, overenu fotokopiju diplome, dokaz o radnom iskustvu ukoliko kandidat ima srednje obrazovanje. Opis posla utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u DZ Ruma. Prijave na oglas predaju se poštom ili lično u Sekretarijatu DZ Ruma od 07-14 časova radnim danima ili poštom na adresu: Orlovićeva bb, Ruma, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - administrator informacionih sistema i tehnologija - informatičar”, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji “Poslovi”. Oglas je objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja RS, oglasnoj tabli i internet prezentaciji DZ Ruma. Uz potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom priložiti dokaze o ispunjenosti uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir. Konačnu odluku o izboru kandidata koji će biti primljeni u radni odnos donosi direktor u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava kandidata. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 022/479-365.


Pregledano: 450 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters