Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Rusanda", Zrenjanin u Zrenjanin (Poslato na 26-03-2020)

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda”, Zrenjanin

23270 Melenci, ul. Banja Rusanda bb,

raspisuje oglas za:

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove, na neodređeno vreme

Uslovi rada i ostali uslovi:

- IV nivo kvalifikacija: završena gimnazija ili srednja ekonomska škola

Opis posla:

-pruža tehničku podršku u pripremi pojedinačnih akata i prikuplja i priprema dokumentaciju prilikom izrade akata, ugovora i dr. – prikuplja podatke za izradu odgovarajućih dokumenata, izveštaja i analiza – vrši objedinjavanje podataka i tehničku obradu izveštaja i analiza – izdaje odgovarajuće potvrde i uverenja – vodi i ažurira personalni dosije zaposlenih i angažovanih lica i vodi evidencije i vrši prijavu / odjavu zaposlenih kod nadležnih organa – obavlja redovne kancelarijske poslove – obavlja administrativne poslove u vezi sa kretanjem predmeta – vodi opšti delovodnik, popise akata i zavodi, razvodi, arhivira i zadužuje akta – vrši raspoređivanje, otpremu i dostavu dokumentacije i pošte – priprema i umnožava materijal za rad – vodi evidenciju opreme i ostalih sredstava i stara se o nabavci, čuvanju i podeli potrošnog kancelarijskog materijala – vodi propisane evidencije i ažurira podatke u odgovarajućim bazama – vrši interno i eksterno dostavljanje dokumentacije i prijem pošte – radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu rukovodioca pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova – obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice

Odgovornost: – za svoj rad odgovaran je rukovodiocu pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa.

Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili overenoj fotokopiji.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-0402
Rok za dostavljanje prijava je
02.04.2020.Pregledano: 765 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters