Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač; Diplomirani pravnik Puno radno vreme

na INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE u Beograd (Poslato na 03-04-2020)

INSTITUT ZA TRANSFUZIJU
KRVI SRBIJE

Vozač u distribuciji lekova, medicinskih sredstava, krvi i komponenata krvi
2 izvršioca

Opis posla: upravljanje namenskim vozilom Instituta ili ostalim motornim vozilima Instituta za prikupljanje krvi; prevoz mobilnih ekipa, davalaca, spoljnih saradnika, materijala, sirovina i dr., održavanje vozila, pomoć kod utovara i istovara mobilne ekipe i dr.

USLOVI: stručna sprema / obrazovanje: srednje obrazovanje; izuzetno: osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: vozačka dozvola B kategorije. Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidat je dužan da uz prijavu na oglas dostavi sledeća dokumenta: fotokopiju diplome; fotokopiju vozačke dozvole; kratku biografiju.

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Opis posla: sprovođenje postupka zasnivanja radnog odnosa i ugovornog angažovanja lica van radnog odnosa i postupka ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa; vođenje upravnog postupka iz delokruga rada; priprema opštih i pojedinačnih akata iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova; i dr.

USLOVI: stručna sprema / obrazovanje: visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: znanje rada na računaru. Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidat je dužan da uz prijavu na oglas dostavi sledeća dokumenta: fotokopiju diplome; kratku biografiju.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave se podnose poštom ili lično na adresu: Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd, Svetog Save 31. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE


Pregledano: 756 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters